Ποιοτική

 

Η τελευταία ποιοτική έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία The Workshop, για λογαριασμό της CineNews, επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας της διαφήμισης στον Κινηματογράφο και συγχρόνως αναδεικνύει τα πλεονεκτήματά της.

 

Από την έρευνα προέκυψε, ότι ο Κινηματογράφος ως μέσο αποκτά αξία, επειδή δημιουργεί ένα πλαίσιο, όπου κάθε μήνυμα ισχυροποιείται, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του θεατή. Συνεπώς η διαφήμιση στον Κινηματογράφο είναι πιο αποτελεσματική, τόσο ως προς το μήνυμα, όσο και ως προς το κοινό-στόχος.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα επικοινωνήστε μαζί μας.