Προσέλευση στον Κινηματογράφο Μόνος - με Παρέα / Ηλικία %
 
Παρακολούθηση Διαφημίσεων πριν την προβολή της ταινίας στον Κινηματογράφο / Ηλικία %
 
Εικόνα Κινηματογραφικών Διαφημίσεων έναντι Τηλεοπτικών Διαφημίσεων %